Home     Contact    Links
                          
Signaleren           Begeleiden Verwijzen
 Screening  Kortdurende interventies  Achtergrondinformatie Praktijkondersteuning

Van harte welkom

U vindt op deze website informatie, tools en praktische tips om met uw patiënten alcoholgebruik bespreekbaar te maken.

Wie zijn wij?

In het Preventieprogramma Vroegsignalering Alcohol werken Mondriaan Verslavingszorg en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid samen om hulpverleners uit de eerste lijn te ondersteunen bij het signaleren, begeleiden en eventueel verwijzen van probleemdrinkers. Voor meer informatie kunt u kijken naar onze productenkaart.

Probleemdrinken

Het Preventieprogramma Vroegsignalering Alcohol (PVA) richt zich op probleemdrinkers. Probleemdrinkers zijn mensen die niet alleen boven een bepaalde drempelwaarde drinken, maar daarnaast door hun alcoholgebruik problemen ondervinden. Geschat wordt dat tien procent van de Nederlandse bevolking tussen 16-69 jaar probleemdrinker is (Van Dijck en Knibbe, 2005).

Aanpak

Probleemdrinkers vormen een hoge risicogroep om verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Het herkennen en begeleiden van probleemdrinkers kan ervoor zorgen dat verslavingsproblematiek voorkomen wordt. Met kortdurende interventies kunnen probleemdrinkers ondersteund worden om hun drinkgedrag te veranderen. Deze kortdurende interventies kunt u op deze website terugvinden.